SƠN ÔTÔ

SƠN CÔNG NGHIỆP

SƠN CỐC THỦY TINH, SƠN THỦY TINH

SƠN CHỊU NHIỆT

CÁC NGUYÊN LIỆU KHÁC

SƠN LÓT TRÊN BỀ MẶT NHỰA

thông tin liên hệ
HOTLINE
Tổng Giám Đốc
0987 786 956 - (0225) 3523 769

Ms. Vân Anh
Trưởng phòng kinh doanh
01282 015 089 - 0225 3523 769

Mr. Huy
Nv kinh doanh
0934 238 981 - 0225 3523 769

SƠN NAM NGHỊ

Sơn Chịu Nhiệt NNC (2K)-Nhũ Bạc
Sơn Chịu Nhiệt NNC (2K)-Nhũ Bạc
Sơn Chịu Nhiệt NNC (Sơn Sấy)-Nhũ Bạc
Sơn Chịu Nhiệt NNC (Sơn Sấy)-Nhũ Bạc
Sơn Chống Rỉ Alkyd-Màu Đen
Sơn Chống Rỉ Alkyd-Màu Đen
Sơn Chống Rỉ Alkyd-Màu Nâu Đỏ
Sơn Chống Rỉ Alkyd-Màu Nâu Đỏ
Sơn Chịu Nhiệt NNC (Sơn Sấy)-Màu đen
Sơn Chịu Nhiệt NNC (Sơn Sấy)-Màu đen
Sơn Nắp Cống - Hố Ga NNC
Sơn Nắp Cống - Hố Ga NNC
Sơn Chịu Nhiệt NNC (2K)-Màu Đen
Sơn Chịu Nhiệt NNC (2K)-Màu Đen
Sơn Chống Rỉ EPOXY NNC- Màu Nâu Đỏ
Sơn Chống Rỉ EPOXY NNC- Màu Nâu Đỏ
Sơn Chống Rỉ EPOXY NNC- Màu Ghi
Sơn Chống Rỉ EPOXY NNC- Màu Ghi
Sơn Nhũ 2K
Sơn Nhũ 2K
Sơn Nhũ 1K
Sơn Nhũ 1K
Sơn Thơm HI - Màu Ghi
Sơn Thơm HI - Màu Ghi
Sơn Thơm HI - Màu Xanh
Sơn Thơm HI - Màu Xanh
Sơn Thơm HI - Màu Đen
Sơn Thơm HI - Màu Đen
Sơn Màu 1K
Sơn Màu 1K
Sơn màu 2k
Sơn màu 2k
Sơn nến
Sơn nến
Sơn Vỏ Phuy
Sơn Vỏ Phuy

SƠN NẾN

Sơn nến
Sơn nến
Sơn nến
Sơn nến
Sơn nến
Sơn nến
Sơn Vỏ Phuy
Sơn Vỏ Phuy